Bu içeriğe bulunduğunuz bölgeden erişilemiyor

AB Maastricht Anlaşması'ndan 25 yıl sonra nereye geldi?

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
AB Maastricht Anlaşması'ndan 25 yıl sonra nereye geldi?

<p>Bugünkü modern Avrupa Birliği yolunda atılan önemli adımlardan biri Maastricht Anlaşması 25 yıl önce 7 Şubat 1992’de imzalandı.</p> <p>1993’te yürürlüğe giren anlaşma önemli başlıkları içeriyor. Avrupa Birliği Anlaşması (Maastricht Anlaşması) birliğin tek para birimi Euro’ya geçişi de öngörüyordu. </p> <p>Ülkelerin kabul edilen Ekonomik ve Parasal Birlik kapsamında çok sıkı kriterleri yerine getirmeleri gerekiyordu. </p> <p>Onlardan biri üye ülke devlet borçlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 60’ı geçmemeliydi. </p> <p>Ancak günümüzde bu hedefi gerçekleştiren çok az ülke olduğunu görüyoruz. </p> <script id="infogram_0_6b65286d-7f9b-4da9-b4be-d50d88ae11fa" title="Government debt as percentage of GDP" src="//e.infogr.am/js/dist/embed.js?unS" type="text/javascript"></script> <br /> <br /> <p>Kişi başı milli gelir bir ülkenin ekonomik gücünü ve refahını gösteren önemli bir araç. 2007-2008’deki ekonomik kriz göstergeleri tersine çevirdi. </p> <p>Yunanistan ve İrlanda’da kriz döneminde bu gösterge adeta dibe vurdu. </p> <script id="infogram_0_48584a73-10f3-40cc-b4c2-b1b76dd3e885" title="GDP per capita" src="//e.infogr.am/js/dist/embed.js?kmj" type="text/javascript"></script> <br /> <br /> <p>AB üyesi güçlü ekonomisi olan ülkelerde nüfus artışı gözlemlendi. Fransa’nın nüfusu yaklaşık 10 milyon arttı. Bunun tersine Romanya’nın 2007’de AB’ye girmesiyle nüfusu azaldı. </p> <script id="infogram_0_d32d7ea9-4fbe-4bb4-8fdf-a09527445834" title="Population" src="//e.infogr.am/js/dist/embed.js?BWf" type="text/javascript"></script> <br /> <br /> <p>Ortalama yaşam süresi yüzyılın son çeyreğinde AB ülkesi ülkelerde arttı. Bulgaristan ve Romanya’da bu rakam 2014 yılına kadar arttı, bu tarihten sonra azalmaya başladı. </p> <script id="infogram_0_12426413-ed0b-44f3-a035-cca0580a08db" title="Life expectancy" src="//e.infogr.am/js/dist/embed.js?Vbs" type="text/javascript"></script> <br /> <br /> <p>Maastricht Anlaşması’nın hedeflerinden biri yüksek istihdam oranına ulaşmaktı. Ancak Yunanistan, İspanya ve Portekiz’de işsizlik oranlarının 1992’den bu yana rekor seviyelere çıktığını görüyoruz. </p> <script id="infogram_0_9c819a53-8075-469b-bd49-e33d68cf6d2a" title="Unemployment rate %" src="//e.infogr.am/js/dist/embed.js?dGj" type="text/javascript"></script>