Bu içeriğe bulunduğunuz bölgeden erişilemiyor

Avrupa Konseyi, Türkiye'de şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele raporunu yayınladı

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Avrupa Konseyi, Türkiye'de şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele raporunu yayınladı

<p>Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ülkeler Grubu (<span class="caps">GRECO</span>) Türkiye’de yolsuzlukla mücadele ve siyasi parti harcamalarında şeffaflık alanlarında hazırladığı <a href="https://rm.coe.int/third-evaluation-round-fourth-interim-compliance-report-on-turkey-incr/1680792e28">iki ayrı raporu yayınladı.</a></p> <p>Her iki raporda Türkiye’de birçok alanda ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekiliyor. <span class="caps">GRECO</span>’nun hazırladığı ilk raporda Türkiye’de son dönemde çıkarılan ve yargı bağımsızlığını tehlikeye atan yapısal köklü değişikliklerle ilgili kaygılar dile getiriliyor.</p> <p><span class="caps">GRECO</span>, Türkiye’de yeni oluşturulan Hakimler ve Savcılar Kurulunun yargının kendisi tarafından değil cumhurbaşkanı ve meclis tarafından atanıyor olmasının yargı bağımsızlığının temel prensibine karşı olduğunu vurguladı. </p> <p>Türkiye’ye toplamda 22 alanda tavsiyelerde bulunulduğuna dikkat çekilen raporda bazı tavsiyeler ve elde edilen neticeler şöyle sıralandı:</p> <p><strong>Çıkarılacak yasalarla ilgili vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının görüşünün alınması. Torba yasalardan kaçınılması.</strong> (Yerine getirilmedi)</p> <p><strong>Milletvekillerinin hediye alma ve parlamento dışında ikinci bir iş yapma gibi aktivitelerle ilgili etik kurallarının belirlenmesi</strong> (Yerine getirilmedi)</p> <p><strong>Milletvekillerinin kişisel/ekonomik durumlarıyla ilgili yaşanabilecek ‘çıkar çatışması’ konusunda bir çerçevenin yayınlanması</strong> (Kısmen yerine getirildi)</p> <p><strong>Milletvekillerinin deklare edilen kişisel mal varlıklarını doğrulayacak bir sistemin kurulması ve kuralları ihlal edenlerin cezalandırılması</strong> (Yerine getirilmedi)</p> <p><strong>Milletvekillerine yolsuzlukla mücadale ve etik olmayan davranışlardan kaçınılması konusunda eğitim verilmesi</strong> (Kısmen yerine getirildi)</p> <p><strong>Siyasi etkiye karşı Hakimler ve Savcılar Kurulunun bağımsızlığını güçlendirecek adımların atılması</strong> (Yerine getirilmedi)</p> <p><strong>Yeni hakim ve savcı adaylarının seçilmesinde yargının söz sahibi olması ve bunun daha da güçlendirilmesi</strong> (Yerine getirilmedi)</p> <p><strong>İKİNCİ <span class="caps">RAPORDAN</span></strong></p> <p>İkinci raporda Türkiye’de yolsuzlukla ilgili cezaların sertleştirilmesi alanında yapılan tavsiye niteliğindeki 8 öneriden 6’sının memnuniyet verici şekilde yerine getirildiğine dikkat çekiliyor. </p> <p>Bunlar arasında özel sektörde aktif ve pasif rüşvetin yasalarla açık şekilde suç haline getirilmesi, kamuda rüşvete karışan kişilerin etkin pişmanlıktan yararlanmasını öngören yasaların gözden geçirilmesi gibi tavsiyeler yer alıyordu. </p> <p><strong>SİYASİ PARTİLERİN ŞEFFAFLIĞI</strong></p> <p>İkinci raporun siyasi parti gelirlerinin şeffaflığı konularında, özellikle parti gelir ve giderlerinin açık bir şekilde gösterilmesi ve bunun dış denetime açık olmasına yoğunlaşıyor. </p> <p>Şeffaflık bölümünde siyasi partilerin yıllık harcamalarının ve bu hesapları denetleyen raporların kamuya açık olması, parlamento, cumhurbaşkanlığı ve seçim harcamalarının şeffaf bir şekilde yapılması önerilerine yer veriliyor.</p> <p>İkinci raporun bu kısmında siyasi partilerin gelir ve giderleri ile siyasi parti harcamaları alanındaki durumun hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekiliyor.</p> <p>Türk hükümetinin bu alanda uyulması gereken kurallar belirlemiş olmasının olumlu olduğu ancak <span class="caps">GRECO</span>’nun yaptığı önerilerin büyük çoğunluğu için henüz sonuç alınamadığı vurgulandı.</p>