infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşülmesine HDP'den protesto: Anayasaya aykırı

Access to the comments Yorumlar
 euronews
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ellerinde infaz düzenlemesinde eşitlik isteyen ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan HDP'li milletvekilleri
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ellerinde infaz düzenlemesinde eşitlik isteyen ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan HDP'li milletvekilleri   -   ©  Anadolu

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) gruplarının ortak hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunduğu infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşülmesini Halkların Demokrasi Partisi (HDP) protesto etti.

İnfaz yasa teklifinin kısmi af olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren HDP grubu, teklifin görüşülmesinin Anayasaya aykırı olduğunu belirtip usul tartışması istedi.

İtirazı kabul eden Meclis Başkan Vekili Levent Gök usul tartışmasını açtı, fakat tartışma sonucu teklif görüşmelerine geçildi ve AK Parti'nin, kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar Genel Kurulun çalışmasına yönelik grup önerisi kabul edildi.

Bunun üzerine HDP grubu Anayasaya aykırı olduğunu belirttikleri halde söz konusu teklifin görüşülmeye başlamasını ayağa kalkıp ellerindeki dövizleri havaya kaldırarak protesto etti.

HDP grubu infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin normal bir kanun teklifi olarak görüşülmemesi gerektiğini Anayasa'ya aykırılığın da bu noktada oluştuğunu ileri sürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 92. maddesinde "Genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkündür" ibaresinin yer aldığını belirten HDP, infaz düzenlemesinin basit çoğunlukla oylanamayacağını belirtiyor.