İsviçre, 2019'da enerji ihtiyacının yüzde 75'ini yenilenebilir kaynaklardan karşıladı

Access to the comments Yorumlar
 euronews
Yel değimeni
Yel değimeni   -  ©  AFP

İsviçre 2019 yılında harcadığı enerjinin dörtte üçünü yenilenebilir kaynaklardan elde etti. Fosil yakıtların toplam enerji harcaması içindeki payı yüzde 2'ye geriledi.

İsviçre Federal Enerji Dairesi (SFOE) ülkenin yıllık enerji tüketimini açıkladı. Tüketilen enerjinin yüzde 75'si yenilenebilir kaynaklardan geliyor. 2018'de bu oran yüzde 74 oranındaydı.

Tüketilen yenilenebilir enerjinin yüzde 66'sı hidroelektrik enerjisinden, yüzde 19'u nükleer enerjiden, yüzde 8,4'ü ise güneş enerjisinden sağlanıyor.

Mayıs 2017'de İsviçre’de yapılan oylamada nükleer enerjiden vazgeçilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi kabul edilmişti. Oylamaya katılanların yüzde 58’i çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına evet oyu verdi.

İsviçre'de mevcut 5 nükleer santral, denetim makamları tarafından güvenli olarak sınıflandırıldıkları sürece çalışır halde kalacak.