Bu içeriğe bulunduğunuz bölgeden erişilemiyor

İflasın eşiğine gelmiş şirketlerin kurtarılması

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
İflasın eşiğine gelmiş şirketlerin kurtarılması

<p>Business Planet bu hafta Belçika’nın Gent şehrinde. Programın konusu iflas bildiren firmalara ve bunların yeniden yapılandırılması. Önce iflasın eşiğine gelmiş yatırımcıları destekleyen <a href="http://www.dyzo.be/">Dyzo</a> adlı bir derneğin kurucularından Pol’u ziyaret ettik.</p> <div style="width:280px; float:right; margin:20px;"> <div style="border-top: #333 3px double; border-bottom: #333 3px double; font-size:12px; padding-top:16px;"> <h3>Yeşil İşler</h3> <ul> <li>Avrupa’da her yıl 200 bin şirket iflas beyanında bulunuyor. Sonuçta 1 milyon 700 bin insan işini kaybediyor. Bu, günde 600 iş kaybı anlamına geliyor.</li> <li>İflas nadir görülmesine rağmen, iflas eden girişimcilerin kırmızı listeye alınıp damgalanmaları ve iflas sonrası karşılaştıkları pratik zorluklar genellikle yeni girişimlere başlamalarını engelliyor.</li> <li>İflasların yüzde 4 ile 6 oranında olanları sahte olmasına rağmen, kamuoyunun gözünde, işletme başarısızlığı ve dolandırıcılık arasında güçlü bir bağ mevcut.</li> <li>Tasfiyeye giden şirketlerin bir çoğu kurtarılabilir. AB erken uyarı aracı, girişimcilerin performanslarını değerlendirmelerine ve zorluğun kaynaklarını belirlemelerine yardımcı oluyor.</li> <li>Mali güçlük çeken şirketlerin iflasını ve personelin işten çıkarılmasını önlemek için erken yapılandırılmalarına fırsat sağlayacak yeni bir AB yönergesi üzerinde çalışmalar devam ediyor.</li> </ul> <h3>Faydalı Linkler</h3> <ul> <li><a href="https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ewt_en">Erken uyarı aracı</a></li> <li><a href="http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/advice-opportunities/bankruptcy-second-chance_en">İflas ve ikinci fırsat</a></li> <li><a href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_en.htm">Başlangıç ve Ölçeklendirme Girişimi</a></li> <li><a href="http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf">Yeni iflas hukuku önerisi</a></li> </ul> </div> </div> <p>Pol Avrupa’da iflasla ilgili durumu şöyle özetledi: <br /> <em>Aslında tüm Avrupa’da yaklaşık 200 bin şirket iflas başvurusunda bulundu. Sonuçta 1 milyon 700 bin kişi işini kaybetti. Bizler zor durumda olan yatırımcılara odaklanıyoruz. Şirketleri kurtarmaya çalışıyoruz. İflastan kurtulmak için çözümler üzerinde duruyoruz.</em></p> <p>İflası önlemenin en iyi yolu da <a href="https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ewt_en">ileriyi görebilmek</a> </p> <p>Dyzo derneğin gönüllü çalışanlarından Philip ile tanıştık. Philip, 4 nesildir devam eden ve 30 kişinin çalıştığı bir aile şirketine sahipmiş. Fakat şirketi bir kaç yıl önce iflas etmiş. Yaşadığı şoka rağmen Philip iş hayatında hala aktif. Bir danışmanlık şirketini yönetiyor. Kendisiyle, büyük firmalara metalik parçalar üreten 13 kişinin çalıştığı bir <a href="http://www.vdvengi.be/">yan sanayi firmasını</a> ziyarete gidiyoruz. Firmanın sahibi Dirk, iflasın eşiğinde olmayan, ancak ileriyi görmeyi ve şimdiden önlemler almayı tercih eden bir girişimci.</p> <p>Philip Oosterlinck, Danışman, Oxalis Danışmanlık: <br /> <em>“Dirk’in amacı şirketini sakin bir şekilde büyütmek. Bunun için, şirketini mali denetime tabi tuttuk. Stratejik pazar analizi yaptık. En önemlisi şirkette katılımcı bir yönetim anlayışını benimsedik.”</em></p> <p>Dirk, Philip ile çalışmaktan çok memnun. Çünkü şirketteki bazı eksikliklere karşı hızla kararlar alınmış ve sonuçları da neredeyse hemen alınmaya başlanmış.</p> <p>Dirk Van de Velde, Genel Müdür: Van de Velde Mühendislik: <br /> <em>“Genelde kaçınılması gereken sorunları tahmin ettik. Bu arada iki yeni işçi daha istihdam ettik ve 250 bin Euro yatırım yaptık. Gelirim yüzde 20 arttı. Yeni müşterilerim oldu. Bu işbirliği şirketim için gerçekten çok verimli oldu.”</em></p> <p>euronews:<br /> <em>“Pol, mücadele edilmesi gereken bir düşünce var. Yani iflas ve dolandırıcılık arasında sistematik bir bağlantı olduğu inancı. Bu doğru mu?”</em></p> <p>Pol ver Moere: <br /> <em>“Dyzo 10 yıldır girişimcilere destek veriyor. Toplamda 10 bin firmaya danışmanlık hizmeti verdik. Size şunu garanti edebilirim ki iflas eden yatırımcıların yüzde 95’i iyi niyetle hareket ediyor.”</em></p> <p>Avrupa Komisyonu’nun bu konuda bir <a href="http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf">yönerge</a> sunduğu hatırlanmalı. Önerilen yönerge zor durumdaki yatırımcılara ileriyi görme ve iflası önlemek için şirketin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Öte yandan mali kriz içine düşen şirketlere ikinci bir şans sunmak amacıyla belli bir süreliğine borçları erteleniyor.</p> <p>euronews: <em>“Pol, son olarak çok basit bir soru: Mali krizin ilk uyarı işaretleri neler olur? Bugün bir yatırımcının sorması gereken doğru sorular neler olmalı?”</em></p> <p>Pol: <em>“Faturaları zamanında ödeyebiliyor muyum? Muhasebecimin tavsiyelerini net şekilde anlıyor muyum? Gece yastığa başımı koyduğumda kafam rahat mı?”</em></p>