Son Dakika
Bu içeriğe bulunduğunuz bölgeden erişilemiyor

İspanya'da sosyal devlet sistemi risk altında

İspanya'da sosyal devlet sistemi risk altında
Metin boyutu Aa Aa

İspanyolların en büyük kaygısı işsizlik. rakamlar oldukça dramatik: Yaklaşık 5 milyon insanın iş bulamaması, ülkeyi erken seçime götüren temel gerekçe olarak gösteriliyor. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durgunluk ve tasarruf önlemleri 2012 yılı için iyimser beklentilere yer bırakmıyor.

Yaklaşık beş milyon işsizin %30’u uzun süreli işsiz statüsünde ve iki yılın sonunda işsizlik tazminatı alma haklarını yitirmişler. Ancak sosyalist hükümetin ağustos ayında verdiği bir hakla, altı ay daha, 400 euroluk istisnai bir yardım alabiliyorlar.

İspanya’nın sosyal devlet ekonomisi oldukça gergin, 1,6 milyon işsiz devletin işsizlik sigortası kapsamı dışında kalıyor.

Ülkede hiç bir ferdinin çalışmadığı hane sayısı 1,4 milyona çıkmış durumda. Yani, İspanya’da çalışma yaşında olan üyelerinin tamamı işsiz olan hanelerin oranı %11.

İspanya’da devletin ana tasarruf kalemlerinden biri de eğitim. Ülkede eğitim harcamalarının %88’i yerel yönetimler tarafından kullanılıyor. İspanya’nın eğitim bütçesi gayrisafi yurtiçi hasılasının %4,98’ini oluşturuyor. ve bu rakamın bir kısmı da eğitim kurumlarının %33’üne tekabül eden özel okullara destek olarak ödeniyor.

Bu sene, Halk Partisi’nin yönettiği Madrid bölgesinde ders zili çaldığında, devlet okullarındaki öğretmen kadrolarının azaltılması protesto edildi.

Ancak, bütçe üzerindeki en büyük yükü sağlık harcamaları oluşturuyor. İspanya’da 1986’dan beri sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmek için sigorta şartı aranmıyor. Masrafların tamamı devlet tarafından karşılanıyor.

İspanya’daki sağlık harcamaları özel sektör dahil gayrisafi yurtiçi hasılanın %9’unu oluşturuyor, ki bu rakam Avrupa Birliği ortalamasına oldukça yakın.

Sağlık harcamaları bütçesi devlet tarafından yerel yönetimlere, nüfusları dikkate alınarak veriliyor. Tamamen yerel yönetimlerin kontrolünde bulunan sağlık bütçesi, bölgelerin toplam harcamalarının %35’ine tekabül ediyor.

Bugün, İspanya sağlık sistemindeki bütçe açığı 15 ila 20 milyar euro arasında tahmin ediliyor.

Hastane, doktor, muayene, analiz… Diş bakımı ve gözlük dışında kalan bütün bu hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Devlet ayrıca ilaç masrafları için de katkıda bulunuyor, emekliler ise eczane hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.