Son Dakika
Bu içeriğe bulunduğunuz bölgeden erişilemiyor

İnternet düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

İnternet düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Metin boyutu Aa Aa

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair ‘Torba Kanun Tasarısı’nın 4’üncü bölümü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yeni düzenleme, özel hayatın gizliliğinin ihlali durumlarında internete erişimin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından önlenmesini öngörüyor

Muhalefet partilerinin tepkisinin yanısıra Avrupa Birliği Komisyonu’nun da Avrupa standartları doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesini istediği düzenlemeye vatandaşın yaklaşımı farklı.

Yeni düzenleme ile Erişim Sağlayıcıları Birliği oluşturulacak ve servis sağlayıcılarının birliğe üye olması da zorunlu tutulacak. Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamayacak.

Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, doğrudan TİB başkanının emri üzerine erişim engellenebilecek. Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilecek.

TİB personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan ya da görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında cezai soruşturma yapılması, TİB başkanı için ilişkili bakanın, diğer personel için ise kurum başkanının iznine bağlı olacak.