REKLAM

Reklam

 Eurasian Media Forum
Sponsorlu içerik/Reklam', Euronews editoryal ekibi değil; reklam veren tarafından kontrol edilen içerikler için kullanılır. Bu içerik ticari birimlerce üretilmiş olup Euronews editoryal kadroları ve gazetecilerin dahli yoktur. Finanse eden ortak; konular, içerikler ve nihai onay için Euronews ticari birimleriyle işbirliği içinde çalışır.
Reklam
Sponsorlu içerik/Reklam', Euronews editoryal ekibi değil; reklam veren tarafından kontrol edilen içerikler için kullanılır. Bu içerik ticari birimlerce üretilmiş olup Euronews editoryal kadroları ve gazetecilerin dahli yoktur. Finanse eden ortak; konular, içerikler ve nihai onay için Euronews ticari birimleriyle işbirliği içinde çalışır.
Eurasian Media Forum

Küreselleşmeden blog dünyasına: Avrasya Medya Forumu açık görüşlü tartışmalara zemin hazırlıyor

Küreselleşmeden blog dünyasına: Avrasya Medya Forumu açık görüşlü tartışmalara zemin hazırlıyor

Dünya siyaseti, küresel düzeyde aşırı tüketim, yapay zekânın yaşamlarımıza girmesi ve blog dünyasına bakış konularının tartışıldığı 2019 Kazakistan Avrasya Medya Forumu, önemli sorulara yanıt aradı. Mayıs’ta Almatı’da üç gün süren Forum, medyanın karşı karşıya olduğu temel sorunları “Günümüz dünyası: Gerçek dönüşüyor mu?” başlığı altında ele aldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, forumdaki konuşmasında Kazakistan’ın bu sorunun yanıtını tartışmak için ideal bir yer olduğunu söyledi. Sarkisyan, “Ekonomik iş birliği fikirlerinin burada (Kazakistan’da) doğmuş ve eski Sovyetler Birliği topraklarında yaşama geçmiş olması tesadüf değil. Avrasya ekonomik iş birliği, halkların kültürlerin ve medeniyetlerin dostluğuna hizmet edecek değerli bir araç olacağını umduğumuz bir gerçekliğe dönüştü” dedi. Forumun amacı, Doğulu ve Batılı uzmanları karşı karşıya getirerek ön yargıları ve klişeleri yıkmaktı. Bu da dünyanın her zamankinden daha büyük bir hızla nasıl değiştiğini ve bunun bizim için ne anlama geldiğini anlamamıza zemin hazırladı.

REKLAM

Aşırı tüketim, ulusal sınırları aşan bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Forumdaki tartışmalarda, büyüyen küresel nüfusun, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin refah seviyeleri arasındaki farkın artıracağı gerçeğiyle yüzleşildi. Enerji krizi, bu sorunu daha da büyüten bir etken. Hükümetlerin yeşil enerjiyi sürdürülebilir bir seçenek olarak görme yönünde adımlar atmasına karşın, iklim değişikliği hâlâ birçok insanın ciddiye almadığı bir tehdit. Gıda güvenliğinin sağlanmasında anahtar kelime sürdürülebilirlik. Fakat aynı zamanda küresel ısınmadan da etkilenen sürdürülebilirlik, sadece inovasyon ve bilinçli liderlikle bulunabilecek çözümler gerektiriyor.

Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Dauren Abayev, Almatı’daki açılış konuşmasında “Bu forumun başlıca konularından biri, yeni dijital gerçeklik” dedi.

Bakan Abayev, “Seçimlere ve siyasi süreçlere, dijital teknolojiler kullanılarak müdahale edildiği yönündeki sorunlar da gündemde… Kapsamlı bir çözüm geliştirmek için, medya camiası bu ve diğer sorunların üzerinde ciddi bir şekilde çalışmalı” diye konuştu.

Kazakistan’daki toplantı bir medya forumu olduğundan, tartışmalar uluslararası basının merceğinden izlendi. Medya, sorunları doğru verilere dayanarak sunmak ve farklı görüşlere yer verip ele almak gibi önemli bir sorumluluğa sahip. Dengeli olmayan ve doğrulukları denetilmeyen kuruluşların ortaya çıktığı bir dönemde giderek dijitalleşen dünya, insanların medya tüketiminde bir devrime neden oldu. Kaliteli medya kuruluşlarının bu fırtınayı atlatacağı görüşü, güvenilir ve bağımsız basından kaliteli analizlere daima ihtiyaç duyulacağından dolayı forumda öne çıktı.

Ancak blog âlemi yepyeni bir dünya. Facebook, Snapchat, Pinterest, YouTube, Instagram, Linkedln ve Twitter, sosyal medya dünyasına hâkim. Blogcular ve YouTube ile Instagram’da fotoğraf ve videolar paylaşarak geçimlerini kazanan sosyal medya önderleri, çok hızlı bir şekilde hem markaların reklam stratejilerinde önemli bir unsur, hem de dikkate alınması gereken yeni bir güç oldu. Forumdaki tartışmalarda, yetkili makamların bu filizlenen sektörün denetimsiz bırakılamayacağını yeni fark ettikleri ve sosyal medya ünlülerinin arkasındaki ekonominin şeffaf olmadığı vurgulandı. Geleneksel medya, bağımsız editoryal içerikleri daima reklamlardan uzak tutmuştur. Buna rağmen İngiltere hükümeti, yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeler ile, izleyicilerin neyin reklam ve neyin bağımsız görüş olduğunu açıkça görebilmeleri için, sosyal medyada faaliyet gösteren isimlere ve blogculara sponsorluk anlaşmalarını beyan etme zorunluluğunu, daha geçen eylül gibi yakın bir tarihte getirdi.

REKLAM

Yapay zekânın bazı sektörlerde (sürücüsüz araçlar, fabrikalarda montaj, gıda hazırlama) işleri insanların elinden alması tehdidi, forum tartışmalarında başlangıç noktalarından biriydi; ancak otomasyonun insanların hayatında önemli iyileşme getirebileceği alanlar (tarım, yeni ilaçların geliştirilmesi ve iş süreçlerinde şeffaflık) da bulunuyor.

Hâlâ zorluklar mevcut. Bu yeni teknolojinin geliştirilmesindeki algoritmaların hâlâ insanlar tarafından yazılıyor olması, tarafsız olması gereken geleceğin bu aracına eski önyargılarımızı yansıtma riskimiz olduğu anlamına geliyor.

Farklı görüşlere açık olan araştırmacı tartışma ortamları, bu sorulara yanıt ararken yaşamsal önemini koruyor. Avrasya Medya Forumu da böyle bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Forum, özellikle de normalde aynı odada oturmayacak düşünürleri ve siyasetçileri bir araya getirerek, ziyaretçi ve gözlemcilere daha önce duymamış olabilecekleri görüşlerin aktarılmasını amaçlıyor. Bu şekilde, insanlar alışılmış düşünce kalıplarından bile sıyrılabilir. Önyargısız bir tartışmada Doğu ve Batı’yı bir araya getirerek, dünyanın ne yönde dönüştüğüne dair tam bir resim elde edebiliriz.

REKLAM