Euro Bölgesi istihdamı artarken çalışma saatleri düşüyor

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Euro Bölgesi istihdamı artarken çalışma saatleri düşüyor

Avrupa Merkez Bankası’nın yayınladığı bir araştırmanın sonuçları Euro Bölgesi’nde istihdamın beklenenden hızlı arttığını ortaya koydu.

Buna göre 19 üyeli bölgede işsizlik oranı yüzde 10, genç işsizlik oranı yüzde 20 seviyesinde kaydedildi.

Veriler, özellikle Almanya ve İspanya’daki reformların iş piyasasındaki esnekliği artırdığını ve istihdamın gayri safi hasıladaki büyümeye oranla daha hızlı yükseldiğini gösteriyor.

Araştırmaya göre yarı – zamanlı işlerin yaygınlık kazanması ve hizmet temelli sektörlerin hızlı genişlemesi Euro Bölgesi’ndeki hükümetlerin yeniden istihdamda göze çarpan başarılarının nedenlerinden.

Avrupa Merkez Bankası’nın araştırması, eksik istihdamın bir işareti olarak, çalışan sayısının artmasına rağmen, kişilerin çalışma saatlerinin kriz öncesi döneme göre düştüğünü de ortaya koyuyor.