GRECO: Türkiye'de yargı bağımsızlığı risk altında

GRECO: Türkiye'de yargı bağımsızlığı risk altında
 Euronews

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren 2 rapor yayımladı. Raporlarda bazı istisnalar dışında pek çok alanda yolsuzlukların önlenmesinde mesafe alınamadığı belirtildi.

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren 2 rapor yayımladı. Raporlarda bazı istisnalar dışında pek çok alanda yolsuzlukların önlenmesinde mesafe alınamadığı belirtildi.

Türkiye'nin 2004 yılında katıldığı ve toplam 49 devletin üye olduğu kuruluşun ilk raporunda Türkiye'nin son dönemde radikal yapısal dönüşüm geçirdiği ve yargı bağımsızlığının riskli hale geldiğine işaret edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapılanmasının ve hakimlerin atanma yöntemlerinin yargı bağımsızlığının temel prensipleri ile çeliştiğine vurgu yapıldı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde olan Siyasi Etik Yasa Teklifi'nden bahsedildi. Düzenlemenin, milletvekillerinin görevlerini yaparken lobi faaliyetleri ve çıkar grupları ile ilişkilerindeki sorumluluklarına dair uygun bir yol haritası için ilk adım olabileceği yorumu yapıldı.

Bu raporun özetinde, GRECO'nun, Türkiye'ye, bu konularda 22 başlıkta tavsiyede bulunduğu, Türkiye'nin ise bu tavsiyelerden sadece ikisini tatminkar biçimde yerine getirdiği, GRECO'nun bu yüzden Türkiye'nin tavsiyelere uyma düzeyini son veriler ışığında 'küresel ölçekte yetersiz' olarak tanımladığı belirtildi.

İkinci raporda ise Türkiye'de siyasi faaliyetlerin finansmanındaki şeffaflık konusunda yasal düzenlemelerle ilerleme sağlanması amaçlanmasına rağmen, mevcut durumun hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

GRECO Türkiye'den, rehber ilkeler doğrultusunda bulunduğu tavsiyelerle ilgili son gelinen aşamayı 2018 yılının ikinci yarısında raporlamasını istedi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir