Çatısında elektrik üreten vergiden muaf sayılacak

Access to the comments Yorumlar
 Kerem Congar
Çatısında elektrik üreten vergiden muaf sayılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) evlerin çatısında üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin satışında uygulanacak istisnaya ilişkin tebliğ taslağı hazırladı.

Buna göre, evlerin çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar vergiden muaf esnaf kabul edilecek. Vatandaşların bu yeni düzenlemeden yararlanabilmeleri için elektrik üretimi tesisinin azami gücünün 10 kilovata kadar olması şartı aranıyor.

Apartmanın ortak ihtiyacı için de 10 kilovatı geçmeyen tek bir tesis kurulabilecek.

Bu kapsamda vergiden muaf esnaf kabul edilenlerin mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak.

Elektrik şirketlerince, esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan enerji alımları, gider pusulasıyla belgelendirilecek ve bu çerçevede yapılan ödemeler yüzde 5 oranında gelir vergisi kesintisine tabi olacak.

Apartmanın ortak ihtiyacının karşılanması için kurulan tesislerden yapılan satışlarda da gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece, apartmanda yaşayan tüm sakinler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi yeterli olacak.