Bu içeriğe bulunduğunuz bölgeden erişilemiyor

Kapsayıcı eğitimin Ürdün ekonomisine faydaları

 Monica Pinna
euronews_icons_loading
Kapsayıcı eğitimin Ürdün ekonomisine faydaları

Ürdünlü engelli çocukların %79'unun eğitim haklarından mahrum kaldıkları tahmin ediliyor. Ülkedeki göçmen topluluklar söz konusu olduğunda ise rakamlar belirsizleşiyor. Bazı kaynaklar Ürdün'de 15 bin engelli mülteci çocuk bulunduğunu ve içlerinden sadece %3'ünün eğitim gördüğünü açıklıyor.

Uluslararası sivil toplum örgütü Mercy Corps'un program yöneticisi Maisa Asmar, engelli çocuklara verilecek eğitimin ülkeye büyük yarar sağlayacağı görüşünde:

"Kapsayıcı eğitim sistemi son derece önemli çünkü engelli bireylere ve ailelerine sosyal adalet hissi aşılıyor. Engelli bir çocuğu olmayan herhangi bir aile gibi temel insan haklarına erişebileceklerini hissediyorlar. Bu toplumsal istikrarı da güçlendiriyor. Engelli bireylere yönelik kapsayıcı eğitimin olmadığı ülkelerde bu kişilerin iş pazarına erişiminin engellendiği ve gayri safi milli hasıla'nın yükselmesine katkıda bulunmalarının önünün kapatıldığı kanıtlandı. Bu fırsatı değerlendirememek, ülkenin genel ekonomisine de etki ediyor ve aslına bakarsanız Ürdün ekonoımisi de bundan negatif etkileniyor. Bu nedenle kapsayıcı eğitim çok önemli. Üstelik sadece çocuklar ve aileleri için değil, tüm ülke için çok yararlı."