Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması
©  AFP

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  yeni yasama yılına ertelenen Yargı Reformu Strateji Belgesi için "devletin millete bir sözü ve taahhüdü." olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için ilk adım TBMM'nin açılmasıyla atılacak.

Meclise paketler halinde sunulması planlanan düzenlemeler yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını, hak ve özgürlükler, insan hakları, adalete erişim gibi konuları ilgilendiriyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin AA'ya yaptığı açıklamalarda "Bu belge bir referans metindir, bir pusuladır. Reformun ana ekseninde milletimiz vardır. Vatandaşlarımıza adalet hizmeti verirken daha kaliteli bir standardı yerleştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Azami tutukluluk süresi ayrı ayrı düzenlenecek

Yargı Reformu Strateji Belgesinin hayata geçirilmesiyle yapılacak düzenlemelerle yargının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Belgedeki amaç ve hedeflere göre, hak ve özgürlüklere ilişkin standartların yükseltilmesi için gerekli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanarak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin çözümlerin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Mesleğe giriş sınavı

Hukuk alanındaki mesleklere giriş sisteminde yeni model getirilmesi hedefiyle hukuk fakültesi mezunlarının hakim-savcı yardımcısı, noter yardımcısı olabilmeleri ve avukatlık stajına başlayabilmeleri için "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" getirilecek. Bu sınavda başarılı olanların hakim ve savcı yardımcılığı ile noter yardımcılığına mahsus sınavlara girebilmeleri sağlanacak.

Yargı Reformu Stratejisi'nin "Savunma Hakkının Etkin Kullanımının Sağlanması" amacı kapsamında, avukatlık mesleğine ilişkin yeni düzenleme ve uygulamalar da hayata geçirilecek.

Avukatlık stajına başlamak için "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı"nda başarılı olma şartı aranacak. Avukatlık stajının süresi ve verimliliği hususlarında çalışmalar yapılacak. Avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik düzenlemeler

Çocuk adaleti sistemi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacak ve mağdur odaklı bir yaklaşım benimsenecek. Bu amaç için bazı ağır suçlar hariç olmak üzere, 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden, çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilmesinin sağlanacağı belirtiliyor.

Çocuk teslimi düzenlemesi

Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargısal çözümü sürecinde uyuşmazlıkları derinleştiren uygulamaların kaldırılması, bu amaçla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak ve bu işlemin harç alınmaksızın uzmanlar vasıtasıyla yapılması sağlanacak

Ek kaynaklar • AA