Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
©  OZAN KOSE / AFP

Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yönetimi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek amacıyla Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu.

Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün görevleri şu şekilde belirlendi:

  • Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine Bonosu işlemlerini yönetmek
  • Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstürimanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek
  • Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla mali piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak
  • İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün politika,ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak
  • Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek

Resmi Gazete'de ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna ilişkin yeni atama kararları yer aldı.