Bonus röportaj: Jonas Kaufmann

Bonus röportaj: Jonas Kaufmann
 Euronews

Jonas Kaufmann ile söyleşimizden bazı ekstra kesitleri sizlere sunuyoruz. Kaufmann bize, kariyerinden, yaşamından ve sesini nasıl geliştirip, mükemmelleştirdiğinden bahsediyor.