Ticaretin geleceği: Çevre dostu gemiler

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Ticaretin geleceği: Çevre dostu gemiler

Nehir taşımacılığı herhangi bir aciliyet teşkil etmeyen malların taşımacılığında kullanılır. Peki gemi motorlarının karbondioksit emisyonları nasıl azaltılır?

Genel olarak, hemen hemen aynı iş için kullanılan kargo gemileri, kamyonlardan daha az sera gazı emisyonu yayar. Fakat karayolu taşımacılığının da günden güne modernize olduğu bir toplumda beklenti de giderek artıyor. Tuna Nehri üzerinde yaklaşık 500 gemisi faaliyet gösteren Navrom şirketi durumun önemini anlayarak nehir taşımacılığı hakkında yapılan bir Avrupa Birliği araştırma projesine katıldı.

Navrom Ticari İşler Başkanı Tiganus Catalin: “Bu modernleşmeyi yapmak zorundayız. Aksi takdirde piyasada tutunamayız. Gemilerimiz hava kirliliği, gürültü, azot asitler üzerine olan tüm yeni Avrupa Birliği yönetmeliklerine uymak zorunda. “

Günden güne daha sıkı hale gelen yönetmelikler dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadelenin ve yerel halkın daha iyi bir hava kalitesi için vermiş olduğu savaşın boyutunu ortaya koyuyor.

Gemi emisyonları diezel kamyonların egzozlarıyla aynı uygulamaya tabii tutuluyor. Fakat karayolu araçlarından daha fazla çeşidi bulunan gemi filoların modernize edilmesi daha zor ve zaman alan bir süreç.

Jaap Gebraad, PROMINENT Proje Koordinatörü : “ İç limanlara baktığınızda aynı tipte en fazla 2-3 tekne görebilirsiniz. Bu nedenle gemi sektörü içerisinde bu çalışmaların yürütülmesi çok zor, ve biz de bunu kolaylaştırmak istiyoruz. Sanayiye destek verip kirletici emisyonları azaltarak tüm gemilere uygulanabilecek şekilde modernleştirme sürecini standardize etmeyi amaçlıyoruz.”

Bir geminin motoru en az 40 yıl çalışabilmesi için tasarlandığından motorları yenilemek söz konusu bile olamıyor. Gaz emisyonlarını azaltmanın, hidrokarbonları ve toz parçacıklarını gidermenin en iyi yollarından biri egzozları filtrelemek.

Sebastiaan Creten, Multronic Geliştirme mühendisi: “Amaç standart filtre ve standart katalizörleri kullanarak her şeyi standarda oturtmak. Maliyeti en az yüzde 30 azaltmayı hedefliyoruz. Bu ürün piyasaya sürülür sürülmez hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra kurulum aşamasındaysa, tüm gemilere yeni sistemin kurulması büyük bir maliyet getirecek. İyileştirilmesi gereken çok alan var.”

Gemileri daha çevreci ve kullanımlarını daha ucuz hale getirmenin bir başka yolu da daha az yakıt kullanmaktan geçiyor. Araştırmacılar bu hidrografik sensörleri gemileri daha fazla nasıl enerji konusunda verimli hale getirebilmelerini araştırmak için kullanıyorlar.

Blagoci Sergiu, NAVROM Elektronik mühendisi: “Bu alet iki sensörden oluşuyor: Biri geminin suya göre hızını diğeri ise derinliği ölçüyor. Önce kablolu bağlantı ardından wifi ile gönderilen veriler sayısal dile çevrildikten sonra kablosuz bağlantıyla merkezi Belçika’da bulunan sunucuya gönderiliyor.”

Tuna Nehri’nden 10 ve Ren Nehri’nden 2 geminin katıldığı deneyde elde edilen veriler tek bir veritabanında toplandı. Veri analizleri sonucunda bazı güzergahlarda gemi hızının nasıl optimize edileceği ve nehir yatağının nasıl geliştiğine ilişkin bilgiler elde edilecek.

Róbert Rafael, Pro Danube Management GmbH Ekonomist: “Taşımacılık maliyetlerinin yaklaşık yüzde 30’u yakıt masraflarına gittiğinden, enerji tasarrufu konusu endüstri yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra çevreye saygılı olma konusunda yakıt verimliliğinden geçen tasarruf planları hem çevreye hem şirketin ekonomisine katkı sağlıyor.”

Araştırmacılar, daha çevreci teknelerin ve daha ucuz gemilerin kamyonlara alternatif olmasını ve bu şekilde trafik yoğunluğunun azaltılarak hava kirliliğinin önlenmesini umut ediyor.