Kudüs'te Hamursuz bayramı ayini

Video. Kudüs'te Hamursuz bayramı ayini

Hamursuz bayramında Kudüs’teki kutsal Batı Duvarı’nın önünde toplanan yüzlerce Yahudi dua etti.

Hamursuz bayramında Kudüs’teki kutsal Batı Duvarı’nın önünde toplanan yüzlerce Yahudi dua etti.

Ayini yöneten haham Tevrat’tan üç ayeti toplu bir şekilde sesli olarak okuttu. Bu ayin Hamursuz bayramının yanı sıra diğer bir Yahudi bayramı olan Sukot’ta da benzer şekilde düzenleniyor.

Musevilerin kutsal mekanları arasında bulunan Batı Duvarı, Kral Büyük Hirodes tarafından inşa edilen ve milattan önce 70’de yıkılan İkinci Yahudi Mabedi’nin kalıntısı olarak görülüyor.

Duvar, Mescidi Aksa yerleşkesinin hemen altında yer alıyor.

Son video