Sihler dini bayramları için 'Altın Tapınak'ta buluştu

Video. Sihler dini bayramları için 'Altın Tapınak'ta buluştu

Hindistan'ın Amritsar kentinde bulunan ve halk arasında Altın Tapınak olarak adlandırılan Sih tapınağında, Sihizm'in kurucularından Guru Gobind Singh’in 351’ci doğumgünü kutlandı.

Hindistan'ın Amritsar kentinde bulunan ve halk arasında Altın Tapınak olarak adlandırılan Sih tapınağında, Sihizm'in kurucularından Guru Gobind Singh’in 351’ci doğumgünü kutlandı.

Tapınağın şehirde bulunması sebebiyle, kente sıklıkla Guru Di Nagri yani "Guru Şehri" denir.

Sihizm genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan'da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. Dünya'daki büyük dinlerden sayılan Sihizm'in 23 milyondan fazla inananı vardır. Bu dine inananlara Sih denir.

Sihizm on guru (öğretmen) tarafından, 1469'dan 1708'e kadarki dönemde kurulmuştur. Her guru bir öncekinin mesajını güçlendirmiş ve yeni şeyler ekleyerek geliştirmiştir.

Guru Nanak ilk guruydu ve Guru Gobind Singh insan biçimindeki son gurudur. Guru Gobind Singh ölürken Guru Granth Sahib'i son ve mutlak Sih Gurusu ilan etmiştir. Guruların aynı ruha fakat farklı bedenlere sahip olduklarına inanılır.

Son video