Video

euronews_icons_loading
BM İklim Konferansı'na ev sahipliği yapan İspanya'da sel felaketi