Ateş üzerinden geçen atlar 'kötü ruhlardan' arındırıldı

Video. Ateş üzerinden geçen atlar 'kötü ruhlardan' arındırıldı

Görüntüler İspanya'nın San Bartolome de Pinares köyünden. Buradaki çok eskiye dayanan bir geleneğe uygun olarak atlar ateş ile arındırılıyor.

Görüntüler İspanya'nın San Bartolome de Pinares köyünden. Buradaki çok eskiye dayanan bir geleneğe uygun olarak atlar ateş ile arındırılıyor.

Bu yıl da genç ve yaşlı 130 at ateşin üzerinden geçirilerek 'kötü ruhlardan' arındırıldı. Tarihçiler bu ritüelin sadece İspanya'ya ve bu köye ait olduğunu ileri sürüyor.

Geleneğin milattan önce 1000 yılına kadar geri gittiği aktarılıyor. İnanca göre bu ritüel ile atlar her tür hastalıktan ve illetten arınıyor. Erkek olanlar güçleniyor ve dişi olanlar daha doğurgan hale geliyor.

Son video