Video

Katarlı start-up görme engelli bireylerin dijital içeriğe erişimi için cihaz geliştirdi