Avrupa Komisyonu istihdam için becerilerin geliştirilmesini hedefliyor

Avrupa Komisyonu istihdam için becerilerin geliştirilmesini hedefliyor
 Euronews

Avrupa Komisyonu işgücü piyasasındakilerin becerilerinin, kalifiye insan gücünün arttırılmasını ve işsizlik sorununa çözüm bulunmasını hedefleyen Beceri Ajandası‘nı hayata…

Avrupa Komisyonu işgücü piyasasındakilerin becerilerinin, kalifiye insan gücünün arttırılmasını ve işsizlik sorununa çözüm bulunmasını hedefleyen Beceri Ajandası’nı hayata geçirdi.

Yapılan araştırmalara göre 70 milyon Avrupalının yeterli okuma ve yazma becerisi bulunmuyor. Hatta bundan daha fazlası aritmetik ve dijital becerilerden yoksunlar.

Yeni ajanda, AB hükümetlerinin vatandaşlarının okuryazarlık, aritmetik ve özellikle dijital becerilerinin geliştirilmesini teşvik edecek.

İstihdam ve Beceriler Komiseri Marianne Thyssen “Beceri garantisi için önerimiz var. Üye devletlerden gerçekten düşük temel becerileri olan insanlarla birlikte durmalarını istiyoruz.” diyor.

Aynı zamanda özellikle iyi eğitim almış yüksek nitelikli gençlerin büyük çoğunluğu yetenekleri ve istekleriyle uyuşmayan işlerde çalıştığını düşünürken, iş verenlerin yüzde 40’ı da doğru niteliklerde ve becerilerde işçi bulamamaktan yakınıyor.

Thyssen’in dikkat çektiği noktada burada öne çıkıyor:

“Bence şu anda toplumumuzda teknik işlere yeteri kadar saygı gösterilmiyor. Genellikle birinci seçenek değil ikinci tercih olarak görülüyor. İnsanlara bunun gerçekten kaliteli, iyi ücretli bir iş sahibi olma umudu veriyor.”

Beceri zorluklarının üstesinden gelmek için endüstri temsilcileriyle diyalog halinde hazırlanan 10 maddelik eylem planıyla sorunların yerel, ulusal ve AB seviyesinde ele alınması ve insanların becerilerinin daha görünür hale getirilmesi bekleniyor.

Bu haberler de ilginizi çekebilir