Araştırma: Dine sırt çeviren Avrupalı gençlerin oranı artıyor

Access to the comments Yorumlar
 Chris Harris  & Kamuran Samar
Araştırma: Dine sırt çeviren Avrupalı gençlerin oranı artıyor

Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırma dine sırt çeviren gençlerin oranındaki artışın devam ettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre Avrupa'nın birçok ülkesinde gençlerin yarısından fazlası hiçbir dine mensup olmadıklarını söyledi. Belçika ve Hollanda gibi dini kültürün güçlü olduğu ülkelerde de gençlerin çoğunluğunun dini bir aidiyetinin olmadığı ortaya çıktı.

St Mary's Üniversitesi'nden Prof. Stephen Bullivant tarafından yayınlanan rapor Hristiyanlık inancının Avrupa'da erimekte olduğu tezini güçlendiriyor.

Pew Araştırma Merkezinin 2015 yılında yaptığı benzer bir anket Avrupa'daki Hristiyan nüfusunun 10 yıl sonra yaklaşık 100 milyonluk bir erime yaşayacağını göstermişti.

Pew raporu Hristiyanlığın gelecek 10 yılda Avrupa'da en büyük din olarak kalmaya devam edeceğini ancak 2010 yılında Avrupa'daki oranı yüzde 6 civarı olan Müslümanların yüzde 10'a ulaşacağına dikkat çekmişti.

Teolog Bullivant araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada 16-29 yaş arası gençler üzerinde yapılan araştırmanın dine inanan ve inanmayanlar alanında ilgi çekici sonuçlar ortaya çıkardığını düşünüyor.

Bullivant buna örnek olarak, İrlanda'da gençlerin büyük çoğunluğunun son dönemki araştırmaların aksine hala dine inandıklarını ortaya koyduğunu gösteriyor.

Bullivant'ın 2016 yılında gerçekleştirdiği raporundan önemli başlıklar:

  • Çekya yüzde 91 ile dine inanmayan gençlerin oranının en fazla olduğu ülke.

  • Polonya yüzde 17 ile dine inanmayan gençlerin oranının en az olduğu ülke

  • Estonya, İsveç, Hollanda, İngiltere, Macaristan, Belçika, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İspanya'da gençlerin büyük çoğunluğu herhangi bir dini aidiyet içinde bulunmadığını belirtiyor.

  • Kendisini Hristiyan olarak adlandıran gençlerin en fazla olduğu ülke yüzde 83 ile Polonya. Bu oran Litvanya'da yüzde 74, İrlanda'da yüzde 59, Çek Cumhuriyetinde yüzde 9.

  • Müslümanların oran olarak en fazla olduğu yerler Fransa (yüzde 10) Belçika (yüzde 10) ve Avusturya (yüzde 10).