EventsOlaylar
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedinTelegram
Apple storeGoogle Play store
REKLAM

İYİ Parti seçim beyannamesini açıkladı

İYİ Parti seçim beyannamesini açıkladı
© 
By Euronews
Haberi paylaşınYorumlar
Haberi paylaşınClose Button

İYİ Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesinden: OHAL kalkacak, TRT satılacak, Wikipedia yasağı kalkacak

REKLAM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Parlamenter rejime vurgu yapıldığı, TRT'nin satılacağı ve OHAL'in kaldırılacağı belirtilen beyannamede seçim barajının da yüzde 5'e indirileceğine dikkat çekiliyor.

İYİ Parti'nin 138 sayfalık ekonomi ağırlıklı seçim beyannamesinde temel hak ve özgürler, basın özgürlüğü, olağanüstü hal uygulaması, parlamenter rejim ve eğitim konuları da yer alıyor:

**Temel Hak ve Özgürlükler

**

"Bireysel hak ve özgürlükleri, hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde anayasal teminata bağlayacağız ve bu hak ve özgürlüklerinin kullanımında yasal veya idari düzenlemeler ve uygulamalarla gereceğiz, keyfi kısıtlamalara izin vermeyeceğiz.

Milli güvenlik, genel sağlık, kamu yararı ve kamu düzeni kapsamına giren hususlar ortak akıl ile belirleyeceğiz. Kavramların içinin doldurulmasında kişisel çıkara yönelik yaklaşımlara izin vermeyeceğiz.

Ark geçmiş iktidar döneminde ihlal edilmesi normalleşen; haberleşme özgürlüğü, düşünceleri açıklama ve yayma özgürlüğü, inanç özgürlüğü, girişim özgürlüğü, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacağız. Kişisel verilerin işlenmesinde, saklanmasında ve silinmesinde evrensel ilkelere bağlı tam bağımsız bir veri koruma kurumunun teşkilini güvence altına alacağız.

Bireyin, idari ve hukuki süreçlere ilişkin doğru, gerçek ve zamanında bilgi edinme ve dilekçe hakkının önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldıracağız."

İnanç Özgürlüğü

"Din ve vicdan özgürlüğünün tek sınırı T.C. Anayasası'na aykırı olmamak ve toplumsal düzen ve huzuru

bozmamaktır. Her türlü dini oluşumun ve faaliyen Anayasaya uygunluğunu denetlemek ve toplumsal düzen ve huzuru bozmamasını sağlamak devletin temel görevidir. İYİ Parti itikdarında İnanç özgürlüğü devlet garantisi altındadır.

Buna bireysel ve toplu olarak inancını öğrenmek, öğretmek ve yaşamak dâhildir. Bu güvence farklı inançlara mensup olanlar ya da hiçbir inanca mensup olmayanlar için de geçerlidir.

Bir grup, kesim ya da mezhebin inanç anlayışını topluma dayatmayacağız ve devletin tüm inançlara karşı her daim eşit mesafede kalmasını teminat altına alacağız. İnanç özgürlüğünü teminat altına alınmasında temel ölçü ilkesel olarak sosyal devletin kamu hizmeti sunması esasına dayalı, kamu idaresi tarandan

verilen veya verilmeyen hizmetler yoluyla hiçbir inanç ve siyasal görüşü dayatmayacağız. Türkiye'deki her tür inanca ait ait olan ibadethaneler (camiler, cemevleri, kiliseler ve sinagoglar vd.) ve buradaki din görevlilerinin, bürokrasinin himmene muhtaç olmaksızın Devletin sunduğu tüm hizmet ve olanaklardan eşit yaralanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Azınlık veya azınlık olmayan tüm inanç mensuplarının haklarını, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde, devletin güvencesi altına alacağız."

İfade ve Basın Özgürlüğü

"Demokratik bir toplumun en önemli gereklerinden birisi olan ifadeyi yayma ve düşünceyi açıklama özgürlüğü partimiz açısından hayati önemi haizdir. Bu alandaki yasaklayıcı, cezalandırıcı ve ifade özgürlüğünü engelleyici nitelikteki siyasi ikdar tarafından konulmuş olan tüm yasaklar kaldırılarak birey ve toplumun demokratik toplum düzeninin olmazsa olmazı olan kendini ifade edebilmesinin yolu açacağız. Bu alanda gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.

Basın özgürlüğünü AB kriterlerine uyumlu şekilde garanti altına alacağız, basın çalışanlarının işlerini tam layıkıyla yapabilmelerinin önündeki yasal engelleri ve idari uygulamaları kaldıracağız.

Basına uygulanan sansürü kaldıracağız, basın ve yayın sektöründe çok sesliliği teşvik edeceğiz, bağımsız, şeffaf ve tarafsız habercilik yapılmasını temin edeceğiz.

Tüm basın ve yayın kuruluşlarına eşit mesafede duracağız, basın yayın sektöründe çok sesliliği teşvik edeceğiz.

Sektörün dar bir zümre, grup veya siyasi görüşe sahip kişiler tarafından propaganda amacıyla kullanılmasına engel olacağız. Basın ve yayın sektörünün holding patronlarının yöneminden çıkarlarak sadece bu işe odaklanmış basın kuruluşlarının eliyle bağımsız, şeffaf ve tarafsız habercilik yapılmasını temin edeceğiz.

Hangi dünya görüşü veya siyasi söylemden yana olursa olsun tüm basın kuruluşlarını, kamu ilanları gibi gelir kaynaklarından eşit ve adil bir biçimde faydalandıracağız."

REKLAM

RTÜK

"RTÜK'ün siyasi bir baskı araç olarak kullanılmasını bitireceğiz. Müdahaleci ve yasaklayıcı bir RTÜK yerine, yayın sektörünü düzenleyici ve sektörde ruhsat eşitliği sağlayan bir yapılanma oluşturacağız. Kadın ve çocuğa yönelik şiddet başta olmak üzere kuralsız, sorumsuz ve yoğun biçimde izleyiciye dayatılan şiddet görüntülerine dayalı ve şiddeti meşrulaştıran ve normalleştiren televizyon yayıncılık anlayışını ortadan kaldırmak için her türlü yasal ve idari önlemi alacağız.

RTÜK'ün internet medyasını denetim yetkisini elinden alacağız. Özellikle seçim dönemlerinde tüm siyasi partilere kendilerini kamuoyuna anlatabileceği yeterli süre tanıyacağız."

'TRT'yi satacağız'

"TRT ıslah edilebilir bir kurum olma özelliğini yitirmiştir.Toplumun ihtiyaçlarının dışında ve piyasa koşullarına duyarsız, kamu kaynaklarını ve milletin gelirlerini israf eden bir kuruma dönüşmüştür. Herbir vatandaşımızın ve devletin sırtında büyük bir yük olan TRT'yi satacağız."

Özgür ve Sansürsüz bir internet

"Yeni mecra olan İnternet'te tüm yasakları kaldıracağız. 5651 sayılı Kanunda internet sitesi yasaklamalarına ve internet üzerinde siyasi iktidar güdümlü idari denetlemeye ilişkin hükümleri kaldıracağız. BTK'nın yetkilerini daraltacağız ve özgürlükçü bir bakış açısıyla yeniden yapılandıracağız.

Wikipedia, Youtube gibi kollektif içerik üreten mecralarına erişim kısıtlamalarının önüne geçeceğiz ve toplumun bilgiye erişimini sağlayacağız."

REKLAM

İnternet üzerinden nefret söylemi ve siber zorbalıkla mücadele edeceğiz. Toplumu ayrışrıcı, nefret ve ayrımcılığı tahrik eden söylemlere müsamaha göstermeyeceğiz.

Yeni bir “Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Yasası” hazırlayacağız, siyasi otoritenin müdahalesinden uzak bir kurumsal yapı tesis edeceğiz.

Daha güncel, daha anlaşılır ve çerçevesinin net bir şekilde çizildiği yeni bir “Medya ve İletişim Yasası” hazırlayacağız."

Haberi paylaşınYorumlar

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Naci Bostancı: OHAL AK Parti'nin tercihi değil

Erdoğan: Avrupa'da HDP'ye miting izni var AK Parti'ye yok

İmamoğlu, Akşener'in 'partimize operasyon var' sözleri sonrası konuştu: 'Eski dost düşman olmaz'