Anayasa Mahkemesi İstanbul’da itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ‘dur’ dedi

İstanbul itfaiyesi
İstanbul itfaiyesi   -  ©  AA/Tansel Parlak   -   Tansel Parlak
 Euronews

Anayasa Mahkemesi itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesinin zorunlu olduğuna hükmederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin özel şirketten hizmet almasına karşı çıktı. AYM itfaiye hizmetlerinin belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesinin zorunlu olduğuna hükmederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin özel şirketten hizmet almasına karşı çıktı. AYM itfaiye hizmetlerinin belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında olduğuna karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda hizmet alımları ve israf tartışmaları giderek artarken AYM’den belediyelerin görev tanımıyla ilgili önemli bir karar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli karara göre “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile özel bir şirket arasında itfaiye hizmeti alımı sözleşmesinin iptali davasında itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan” idari mahkeme iptali için AYM’ye başvurdu. AYM, Danıştay 13. Dairesi’nin itirazı üzerine yaptığı incelemede şu kararı verdi:

"Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir görev niteliği taşıyan itfaiye hizmetinin Anayasa'nın 128. maddesi uyarınca kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olup devletin söz konusu görevi ifa ederken anılan kamu hizmetini kamu görevlisi olmayan kişilere gördürmesine yol açacak düzenleme yapılabilmesi mümkün değildir."

AYM, itiraz konusu kuralı içeren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan "yaptırır" ibaresini "itfaiye hizmeti" yönünden Anayasa'ya aykırı buldu ve iptaline karar verdi. AYM gerekçeli kararda Anayasa'nın 128. maddesi uyarınca, genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevlerden asli ve sürekli nitelik taşıyanların memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Kararda toplumsal yaşamın zorunlu gereksinimlerinden olan düzenlilik ve süreklilik isteyen itfaiye hizmetinin, niteliği gereği bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Yüksek Mahkeme itfaiye teşkilatının tüm dünyada kurumsallaşmış en yaygın acil durum örgütlerinden olduğunu, ilk kurulduğu dönemde görev alanı yangınla mücadeleyle sınırlı olan itfaiye teşkilatının bugün daha geniş bir görev alanıyla faaliyet gösterdiğini kaydetti.

AYM başvuruyu aldıktan sonra 14 Mart 2019'da işin esastan incelenmesine karar verirken iptal kararı ise 26 Haziran 2019 tarihinde çıktı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir