Avrupa Konseyi: Türkiye çalışanların cinsel tercihine karşı ayırımcılıkla mücadelede etkili değil

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Avrupa Konseyi binası
Avrupa Konseyi binası   -  ©  AA   -   Ömer Aydın

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Türkiye'nin çalışanları iş yerinde cinsel tercihine, etnik kökeni ve siyasi görüşüne göre ayırımcılığa karşı korumadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Sosyal Hakları Komitesi, 2020 yılı raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, Türkiye ile birlikte Ermenistan ve Azerbaycan’da çalışanların iş yerinde cinsel tercihine göre ayırımcılığa karşı korumadıkları ifade edildi.

Raporda Türkiye’de memurların tek taraflı keyfi tayinlere ve açığa alınmalarına karşı etkili bir şekilde yine korunmadıkları eleştirisi getirildi.

Hukuksuz bir şekilde görevden alınmalarla ilgili tazminatların da yetersiz olduğu görüşü dile getirilen raporda, Türkiye ile birlikte Ermenistan ve Estonya’da çalışanlara yönelik barınma, ulaşım, telekomünikasyon, kültürel ve boş zaman etkinlikleri alanlarını kapsayan alanlarda ayrımcılığın yasaklanmasını öngören yasal düzenlemelerin olmaması da eleştirildi.

Bağımsız 15 uzman tarafından Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi temel alınarak hazırlanan raporda, Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Ermenistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Letonya, yabancıların iş hayatına katılmaları konusunda daha kısıtlayıcı önlem alan ülkeler arasında gösterildi.