Fransa, Kürt gencin ‘vicdani ret’ gerekçesiyle yaptığı iltica başvurusunu geri çevirdi

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Türk askeri
Türk askeri   -  ©  Hazem Ahmed Mahmoud Turkia/Anadolu Ajansı

Türkiye'de uygulanan zorunlu askerliğe karşı 'vicdani retçi' olduğunu belirterek Fransa'ya iltica talebinde bulunan Kürt gencin başvurusu kabul edilmedi. Kararda Türk ordusunun ülke içinde ve dışındaki operasyonlarının uluslararası hukuk açısından suç teşkil etmediği ifade edildi.

Fransız İltica Mahkemesi, Kürt asıllı bir gencin, ‘vicdani ret’ ilkesi yüzünden Türkiye’de zorunlu askerlik görevini reddetmesi ve bunu gerekçe göstererek Fransa’dan iltica talebi istemesine ilişkin yaptığı başvuruyu geri çevirdi.

Mahkeme, başvuru sahibinin “vicdani ret” gerekçesiyle “uluslararası koruma” altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığına hükmetti.

Fransız mahkemesine başvuru yapan ismi açıklanmayan kişi, “Türkiye’de Kürt kökenli olması ve vicdani ret ilkesini benimsediği gerekçesiyle sığınma başvurusunun kabul edilmesini istemişti.

BM İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “vicdani ret” ile ilgili içtihat kararlarına atıfta bulunan Fransız mahkemesi, başvuru yapanın askere gitmeme talebinin gerekçelerini ve vicdani olarak askerliği ret gerekçelerini tutarlı ve makul bir şekilde ortaya koyamadığına hükmetti.

Türk ordusunun ülke içinde ve dışındaki operasyonlarının uluslararası hukuk açısından suç teşkil etmediğini belirten mahkeme, Türkiye’de zorunlu askerliğe alternatif olarak ‘bedelli askerlik’ imkanı bulunduğunu, asker kaçaklarına veya bakaya durumundaki şahıslara artık hapis cezası öngörülmediği, sadece idari para cezası riski bulunduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, başvuru yapan kişinin PKK ile savaşta çatışma bölgelerinden uzakta, ülkenin iç bölgelerinde görevlendirilmesi öngörüldüğünden vicdani ret için bir gerekçenin olmadığı görüşüne vardı.