EventsEtkinliklerPodcasts
Loader

Bize Ulaşın

REKLAM

GRECO Türkiye yolsuzlukla mücadele raporu: 12 madde yerine getirilmedi

 Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Raşit Aydoğan/Anadolu Ajansı
© Raşit Aydoğan/Anadolu Ajansı
By euronews
Haberi paylaşınYorumlar
Haberi paylaşınClose Button

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye'ye yapılan 'yolsuzlukla mücadele' tavsiyelerini yerine getirip getirmediğini değerlendirildi. Raporda HSK'nın yapısının "bağımsız ve özerk yargıya ilişkin Avrupa standartlarıyla çeliştiği" ifade edildi.

REKLAM

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye'ye yapılan 'yolsuzlukla mücadele' tavsiyelerini yerine getirip getirmediğini değerlendirildi. Raporda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısının "bağımsız ve özerk yargıya ilişkin Avrupa standartlarıyla çeliştiği" ifade edildi.

Üçüncü Ara Uyum Raporu'nda Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve milletvekilleri açısından "yolsuzluğu önlemeye yönelik ilerleme eksikliği" olduğu kaydedildi. 

GRECO, Türkiye'ye yapılan 22  tavsiyeden üçünü "tatmin edici şekilde yerine getirdiğini; geriye kalan tavsiyelerden dokuzunu kısmen yerine getirdiğini, 12'sini ise yerine getirmediğini" belirtti. 

"Milletvekilleri, hâkim ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesi" başlığını taşıyan Raporda, "milletvekilleriyle ile ilgili olarak, İkinci Ara Uyum Raporu’nun kabul edilmesinden bu yana GRECO tavsiyelerinin yerine getirilmesine yönelik somut herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir." denildi. 

Son Değerlendirme Raporu’ndan bu yana "hiçbir gelişme kaydedilmemiş olmasını üzüntüyle karşıladığını" belirten GRECO, "Milletvekillerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri Kanun tasarısının, önceki yasama meclisi tarafından incelendiğini ve mevcut yasama meclisinde görüşülmeyi beklediğini" hatırlattı. 

HSK uyarısı

Hâkimler ve savcılar ile ilgili olarak, Yargı Etiği Bildirgesi'nin ayrım yapmaksızın hem hâkimleri hem de savcıları kapsadığı belirtilen raporda, "reddi hâkim konusunun Yargın Etiği Bildirgesi’nin dışında bırakıldığı"na dikkat çekildi. 

Raporda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), yapısı eleştirilerek, "HSK'nın Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından belirlenen üyelerden oluşması ve üyelerin hiçbirinin hâkim ve savcıların kendileri tarafından seçilmiyor olması, bağımsız ve özerk yargıya ilişkin Avrupa standartlarıyla çelişmektedir." denildi. 

Ayrıca, yürütmenin, "yargının işleyişi hususunda, hâkim ve savcı adaylarının seçim ve hizmete alım süreci, adlî makam sahiplerinin görev yerlerinin kendi rızaları dışında değiştirilmesi, disiplin işlemleri ve savcı ve hâkimlerin eğitimi gibi bir dizi kilit konudaki güçlü etkisini sürdürdüğü" ifade edildi.

Raporda GRECO'nun tavsiyelere mevcut uyumun halen “genel anlamda tatmin edici olmadığı” sonucuna vardığı belirtildi. 

31 Mart 2023'e kadar süre

GRECO, Türkiye Delegasyon Başkanlığından, en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar, kalan tavsiyeleri yerine getirmek üzere alınan tedbirlere ilişkin bir rapor sunmasını istedi. 

Ayrıca Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nden Türkiye Dışişleri Bakanı’na, dikkatini ilgili tavsiyelere uyulmadığına çeken bir mektup göndermesini tavsiyesinde bulundu. 

Raporda Ankara'nın GRECO'nun tavsiyeleri "kısmen yerine getirdiği" maddelerden bazıları şöyle sıralanıyor: 

  • "GRECO, milletvekillerinin görev ve sorumluluklarıyla uyumlu olmayan yan faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarına çözüm bulmak amacıyla kapsamlı ve uygulanabilir bir yasanın hazırlanmasını tavsiye etmiştir." 

  • "GRECO, tüm hâkim ve savcı adaylarının, kamuoyuna açık ve Avrupa standartlarıyla uyumlu kesin ve nesnel kriterlere dayalı olarak etik davranış ve dürüstlük konularında denetlemeye tâbi olması hususunda tavsiyede bulunmuştur."

  • "GRECO, çıkar çatışmaları ve dürüstlükle alakalı diğer hususlarda (hediyeler, reddi hâkim, üçüncü tarafla ilişkiler ve gizli bilgilerin ele alınması, vs.) yeterli ölçüde rehberlik sunan uygulamalı örnekler de dâhil olmak üzere hâkimlerin belirli görevleri için etik davranış ilkelerinin belirlenmesini ve (ii) bunların halka açık olmasını ve her sınıftan hâkimin eğitiminde kullanılmasını tavsiye etmiştir."

  • "GRECO, hâkim ve savcılar için geliştirilen özel hizmet içi eğitimin, bu birbirinden ayrı iki meslek bakımından tesis edilecek etik norm ve davranış kurallarıyla aynı doğrultuda yolsuzluğun önlenmesi ve yargı etiği konularında düzenli eğitimlerin de verilmesi şeklinde genişletilmesini tavsiye etmiştir."

Türkiye'nin GRECO'nun tavsiyeleri "yerine getirmediği" maddelerden bazıları şu şekilde: 

  • "GRECO, milletvekillerinin mal beyanında bulunma rejimine; kuralların ihlal edilmesine karşı etkin, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar getirilmesinin yanı sıra mal beyanının doğruluğu ve gerçekliğini teyit eden bir sistemin eklenmesi ve Meclise sunulduktan hemen sonra bu mal beyanlarının içeriğinin kamuoyuna açıklanması (eşler ve bakmakla yükümlü olunan aile üyeleri ile ilgili bilgilerin kamuoyuna açıklanmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır) hususlarında tavsiyede bulunmuştur."

  • "GRECO, yasama dokunulmazlığının kaldırılması sürecinin öncelik sırasına göre ele alınmasının ve milletvekilleri hakkında rüşvet suçlamasıyla yürütülen ceza soruşturmalarının engellenmemesinin sağlanması amacıyla kararlı tedbirlerin alınması hususunda tavsiyede bulunmuştur."

  • "GRECO, yürütme erkinden ve siyasi etkiden bağımsız olmasına yönelik muhtemel

tehditlerle ilgili olarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) bağımsızlığının güçlendirilmesi için kararlı tedbirler alınması hususunda tavsiyede bulunmuştur."

  • "GRECO, hâkim ve savcı adaylarının seçim ve mesleğe alım süreçleriyle ilgili olarak yargı erkinin müdahilliğinin ve sorumluluğunun önemli ölçüde artırılması hususunda tavsiyede bulunmuştur."

  • "GRECO, hâkim/savcıların etik davranış ve dürüstlük hususundaki değerlendirmelerinin kamuoyuna açık ve Avrupa standartlarıyla uyumlu kesin ve  nesnel kriterlere dayalı olmasına dair tavsiyede bulunmuştur."

  • "GRECO, Adalet Bakanının, hâkim ve savcıların görev dokunulmazlıklarının kaldırılabilmesine ilişkin izin verebilme yetkisinin yargıya (örneğin, üst düzey hâkimlerden oluşan bir heyete veya HSYK’ya) devredilmesini ve bu hususun  mevzuatta açık bir şekilde belirtilmesini tavsiye etmiştir."

"Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu” Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde 1999'da kuruldu.

Türkiye'nin 2004 yılında dahil olduğu GRECO, üye ülkelere yönelik düzenli olarak rapor ve tavsiye kararları hazırlıyor.

Haberi paylaşınYorumlar

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Tartışmalı sosyal medya ve internet haberciliği yasasında neler var?

Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü

Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun baş yardımcısı açığa alındı