Tefekküre teşvik eden bir eğitim nasıl verilmeli?

Tefekküre teşvik eden bir eğitim nasıl verilmeli?

Bir çok eğitim uzmanına göre bilginin sadece öğretmenden öğrenciye akması şeklinde yapılan dersler artık miadını doldurdu. Bu durumda, okullar eleştirel düşünmeyi nasıl teşvik edebilir?

Son video