Türkiye'den 'terör seyahatine' karşı adım

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Türkiye'den 'terör seyahatine' karşı adım

Türkiye, terör amacıyla yabancı ülkelere seyahat edilmesini, bu seyahatlerin organizasyonu ve finansmanını suç kapsamına alan Avrupa Konseyi'nin ilgili ek protokolünü onayladığını Strasbourg’a bildirdi. Böylece Türkiye, 'terör seyahati' kapsamına giren bu hareketleri resmen suç olarak tanımış oldu.

Avrupa ülkeleri, terör örgütlerine ve radikal dini gruplara katılmak isteyen kişilerin Türkiye üzerinden özellikle Irak ve Suriye'ye denetimsiz olarak ulaştıkları konusunda Türkiye'yi eleştiriyordu.

Avrupa Konseyi’nin ‘Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi'ne yönelik hazırladığı ek protokol, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yabancı terörist savaşçılar konusunda 2014 yılında kabul ettiği bir kararın devamı olarak 2015 yılında konseye üye ülkelerin imzasına açılmıştı.

2015 yılında imzaya açılan ek protokol 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye'yle birlikte ek protokol bugüne kadar 41 Avrupa ülkesi tarafından imzalandı. Ek protokolü onaylayıp yürürlüğe koyan ülke sayısı ise şimdilik Türkiye ile birlikte 11 olacak. Fransa, İtalya, Danimarka Arnavutluk, Bosna Letonya, Monaco, Karadağ, Moldova ve Çekya kararı uygulayan ilk ülkeler olarak biliniyor.

İŞİD gibi terör örgütlerine katılımın önüne geçilmek isteniyor

Bu kararın altında özellikle Ortadoğu ülkelerinde İŞİD gibi terörist oluşumların ve radikal dini grupların saflarında veya karşısında savaşmayı düşünen kişilerin engellenmesi amaçlanıyor.

Terörizm konusundaki kavramlar dikkat çekici

Ek protokol "terörizm amacıyla bir derneğe veya gruba katılmak" kavramını "derneğin veya grubun terörist suçlarından birini veya daha fazlasını işlemek veya işlenmesine katkıda bulunmak amacıyla derneğin veya grubun faaliyetlerine katkıda bulunmak" olarak tanımlıyor.

Protokolde "terörizm eğitimi almak" kavramı ise "terörizm suçunun işlenmesine ortak olmak veya katkıda bulunmak patlayıcı, ateşli silah, diğer silahlar veya sağlığa zararlı veya tehlikeli maddeler yapma veya diğer metodlar veya teknikler hususunda bir diğer kişiden bilgi veya uygulama becerileri dahil olmak üzere eğitim almak" olarak niteleniyor.

Protokolde yer alan "Terörizm amacıyla yurtdışına seyahat etmek" ise "bir terör suçunu işlemek veya işlenmesine katkıda bulunmak veya terör eğitimi vermek veya almak amacıyla seyahat eden bir kişinin milliyetinden veya ikamet yerinden farklı bir devlete seyahat etmesi" şeklinde açıklanıyor.

Ek protokol, taraf olan devletlere "bir kişinin terörizm amacıyla yurtdışına seyahat etmesini kısmen veya tamamen mümkün kılacak maddi kaynağı, maddi kaynağın kısmen veya tamamıyla bu amaçla kullanılmasının amaçlandığını bilerek herhangi bir şekilde sağlama veya toplamasını" suç olarak tesis etme yükümlülüğü de getiriyor.

Avrupa Konseyi üyesi devletlerin terörizm konusunda iş birliği artacak

Ek protokol, yabancı terörist savaşçılar konusunda Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında bilgi değişiminde bulunulması ve 7/24 faaliyet göstermek üzere "temas noktaları" oluşturulmasını da öngörüyor.