Öğretmenler 'güvenlik soruşturması' kapsamına alındı, akrabalara ilişkin madde çıkarıldı

TBMM
TBMM © Anadolu
© Anadolu
By euronews
Haberi paylaşınYorumlar
Haberi paylaşınClose Button

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi'nin bazı maddelerinde, değişiklik yapıldı. Artık öğretmenler de 'güvenlik soruşturması" kapsamında.

REKLAM

Daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Muhalefetin tepkilerine rağmen geçtiğimiz hafta yeniden Meclis gündemine gelen 'güvenlik soruşturması' teklifinin bazı maddelerinde de düzenlemeye gidildi.

Buna göre artık kamuda çalışacak öğretmenler de 'güvenlik soruşturması' kapsamına alınırken, "güvenlik soruşturmasına kişinin eşi ile birinci derece akrabalarını" dahil eden hüküm ise tekliften çıkarıldı.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Araştırma yapmakla görevli birimler, kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden gerekli bilgi ve belgeleri, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararlarını, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguları almaya yetkili olacak.

Kamuda çalışacak öğretmenlere de 'güvenlik soruşturması' da dahil edildi

Teklifte, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" şu şekilde sıralanıyor:

- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,

- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,

- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

- Üst kademe kamu yöneticileri,

- Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,

- Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

Kabul edilen önergeyle ayrıca "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler de dahil edildi. Teklifin ilk halinde öğretmenler sadece "arşiv araştırması" kapsamındaydı.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamı

Teklifle, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak konular da yeniden düzenleniyor. Arşiv araştırması, kişinin adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının, kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, "güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarını" dahil eden hüküm tekliften çıkarıldı.

Değerlendirme Komisyonu kurulacak

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak.

Değerlendirme Komisyonu, Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanı'nın görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, TBMM Başkanlığı'nda genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az 5 kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulacak.

REKLAM

AYM, güvenlik soruşturmasında kişisel verilere ulaşılmasını Anayasa'ya aykırı bulmuştu

CHP geçen sene milletvekilleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin kamu görevinde çalıştırılacak kişilerle ilgili çeşitli bilgilere erişmesine olanak tanıyan hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

İptal talebinin gerekçesinde, kuralın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması faaliyeti kapsamında kamu idaresine, kamu görevine girme hakkını kullanmak isteyen kişiye ait kişisel verilere sınırsız bir şekilde erişme ve bu verileri toplama, sınıflandırma, işleme ve değerlendirme imkanı verdiği, kamu hizmetine girme hakkına öngörülemez bir sınırlama getirdiği belirtilerek hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu kaydedilmişti.

AYM de güvenlik soruşturmasında kişisel verilere ulaşılmasını Anayasa'ya aykırı buldu.

Ek kaynaklar • AA

Haberi paylaşınYorumlar

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Fransa’da, 1994 Ruanda Soykırımı ile ilgili devlet arşivleri kamuya açıldı

AYM, güvenlik soruşturmasında kişisel verilere ulaşılmasını Anayasa'ya aykırı buldu

Adalet Bakanı Tunç: Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma açılacak