AB enerji geçişinde hızını arttırmazsa iklim hedeflerinde en az 20 yıl geride kalabilir

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Sera gazı emisyonu
Sera gazı emisyonu   -  ©  Mark Schiefelbein/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Avrupa Birliği'nin (AB) sera gazı salımını kesmek için belirlediği kilit iklim hedeflerinde yenilenebilir enerjiye geçiş önlemlerine hız vermezse 20 yıl geride kalacağı belirtildi.

Çalışma AB'nin şu anki hızıyla 2030 yılında sera gazı salımını yüzde 55 oranında azaltma hedefine ancak 2051 yılında ulaşabileceğini gösterdi.

İtalyan elektrik ve doğalgaz üretim-dağıtım şirketi Enel ve İtalyan danışma firması European House-Ambrosetti'nin yaptırdığı çalışmada birliğin 2030 hedeflerine ulaşabilmesi için 3,6 trilyon euroluk yatırıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Bunun kümülatif olarak AB'nin ekonomik büyümesi üzerinde 8 trilyon euroluk bir etkisi olacağına dikkat çekilen çalışmada, bu olumlu etkinin gerçekleştirilebilmesi için AB'nin gayretlerini arttırması gerektiği uyarısı yapıldı.

Çalışmayla ilgili konuşan Enel Yönetim Kurulu Başkanı Francesco Starace "Önümüzdeki zorluklar karşısında uygun bir yönetim sistemiyle hazırlanarak hızlanmamız ve niyetlerimizi somut eylemlere dökmemiz lazım" dedi.

Avrupa'nın şu anki hızıyla, 2030 itibarıyla yenilenebilir enerji payını bütün tüketimin yüzde 40'ını karşılamak şeklindeki hedefini ancak 2041 yılında hayata geçirebileceğini belirten Starace bunun çok geç olacağının altını çizdi.

Çalışmada süreci hızlandırmak için üye devletlerle enerji geçişi konusunda sıkı işbirliği yapılması ve pazar entegrasyonunu arttırmak için bölgesel yaklaşımın benimsenmesi çağrısında bulunuluyor.

Brüksel, 2030 yılı itibarıyla sera gazı salımını 1990 seviyesinden yüzde 55 oranında azaltma hedefine ulaşmak için haziran ayında bir dizi iddialı önlemler içeren "55 İçin Uygun" (Fit for 55) paketini açıklamıştı.