İçişleri Bakanlığı: Seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi

Türkiye'de seçmenler 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek
Türkiye'de seçmenler 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek © Anadolu
© Anadolu
By Euronews
Haberi paylaşınYorumlar
Haberi paylaşınClose Button

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi, seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi.

REKLAM

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi, seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi.

Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen genelgede "İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması", "Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler", "Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler" ve "Diğer Hususlar" konu başlıklarını içeren 61 madde yer aldı.

Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu

Buna göre, görevli kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takibi, seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı, seçim takvimi süresince istihbar edilen olaylara ilişkin proaktif bir şekilde tedbirler geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Seçim Koordinasyon Komisyonu" oluşturuldu.

Ayrıca tüm illerde vali yardımcısı başkanlığında ve valilerce belirlenecek sayıda üyeden oluşan "Seçim Koordinasyon Merkezi" kurulacak.

Bu merkezler Bakanlık Seçim Koordinasyon Komisyonu ile sürekli iletişim halinde bulunacak. Meydana gelen olayların anlık takibi ve koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile tüm illerde bulunan GAMER'ler 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde tüm illeri kapsayacak şekilde seçim güvenliği bölge toplantıları düzenlenecek.

İl seçim güvenlik planları hazırlanacak

Valiler tarafından güvenlik birim amirleri ve diğer yetkililerin katılımıyla illerde seçim güvenliği toplantıları yapılacak. Önceki seçimlerde meydana gelen olaylar göz önünde bulundurularak risk analizleri çerçevesinde il seçim güvenlik planları hazırlanacak.

Bu plan kapsamında tüm kolluk birimleriyle işbirliği ve entegrasyon içerisinde bulunularak alınan güvenlik tedbirlerinin daha geniş kitlelere iletilmesini sağlamak amacıyla yerel basın mensuplarıyla basın toplantıları düzenlenecek.

Seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 personel görev yapacak

Seçim güvenliği kapsamında 326 bin 387'si Emniyet Genel Müdürlüğü, 196 bin 197'si Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 800'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 58 bin 658'i güvenlik korucusu ve 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 601 bin 251 personel görevlendirildi.

Ayrıca kolluk birimlerine ait 73 helikopter, 8 uçak, 61 İHA/İKU, 6 bin 708 ZMA, 754 TOMA aracı, 244 bot/gemi göreve hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayları, bakanlar ile siyasi partilerin genel başkanlarının katıldıkları seçim ziyareti ve faaliyetlerinde güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler en üst seviyede alınarak titizlikle uygulanacak.

Oy pusulalarının taşınması

Sandık seçmen listelerinin bulunduğu yerlerde, oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basımı yapılacak pusulaların seçim kurullarına intikali sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınacak.

Başta güvenlik güçleri olmak üzere seçimlerde görev alacak personel, seçimlerle ilgili mevzuat, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararları ve uygulamaya ilişkin diğer hususları kapsayacak şekilde hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Oy verme günü öncesi, oy verme günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri, idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacak.

Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler, yabancı ülke temsilcilikleri, uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilcilikleri, seçim büroları ve benzeri hassas noktalara yönelik alınan koruma tedbirleri gözden geçirilerek ihtiyaç halinde ilave tedbirler alınacak.

Metropol şehirler, turizm bölgeleri ve ormanlık alanlar başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro ve benzeri yerlerde alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek artırılacak.

Enerji dağıtım merkezlerinde tedbirler

Enerji arzının sürekliliğini temin bakımından enerji dağıtım merkezleri, doğal gaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik koruma tedbirlerinin gözden geçirilerek gerektiğinde özel güvenlik personeli sayısının artırılması dahil olmak üzere güvenlik/gönüllü güvenlik korucularından faydalanılacak ve diğer güvenlik tedbirleri alınacak.

Özellikle elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynakları, aydınlatma sistemleri çalışır halde bulundurulacak.

REKLAM

Sandık kurulacak binalar incelenecek

Oy verme gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak trafoların korunması, gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının temin edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Sandık kurulacak binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek bina bahçesini de görecek şekilde güvenlik kamerası ve aydınlatma sistemlerinin aktif olması sağlanacak.

'Sosyal medya provokasyonlarına' müdahale stratejisi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sosyal medya platformlarında 'hassas konular' üzerinden yapılabilecek olası dezenformasyon, "seçim suçları" ile "provokatif paylaşımları" takip etmek amacıyla kolluk birimlerince "bilişim suçları ile mücadele ekipleri" görevlendirilecek. Suç unsurunun tespiti halinde gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılacağı belirtiliyor.

Seçim günü devriye sayısı artırılacak

Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiçbir kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecek. Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek.

Vatandaşların sandık çevresine ulaşımlarını sağlayacak önlemler alınacak, vatandaş iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecek. Oy verme günü vatandaşların sandık çevresine gidiş ve geliş yolları ile sandık başlarında çıkabilecek olayların engellenmesi için tüm sandık bölgelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları artırılacak.

REKLAM

Oy verme günü alkollü içki satılmaması ve oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalmasına yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

Oy sayımı ve dökümü gecenin geç saatlerine kadar sürebileceğinden sandık konulan yerler ile çevrelerinin aydınlatılması konusunda seçim kurulları ve ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapılacak.

Oyların muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak

Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergahlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması planlanacak.

Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca valiliklerce mahallin özelliklerine göre ve seçim sürecinde meydana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde ek tedbirler geliştirilerek uygulamaya konulacak.

REKLAM

Ek kaynaklar • AA

Haberi paylaşınYorumlar

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Paris’te temizlik işçileri greve gitti, sokaklarda 'çöp dağları' oluştu

İran’da Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan 22 bin kişiye af çıktı

CHP listelerinden meclise giren Millet İttifakı milletvekilleri kimler?