Avrupa Romanlar için neler yapıyor?

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Avrupa Romanlar için neler yapıyor?

AB ve Romanlar

Irk Eşitliği Direktifi, ırk ve etnik kimlik üzerinden ayrımcılık yapılmasını yasaklıyor. Tüm Avrupa Briliği ülkeleri direktifi kendi yasalarına uyarladı. Romanlar halen birçok ülkede önyargı ve dışlanmaya maruz kalıyor.

AB Roman Platformu

AB Roman Platformu Romanlar konusunda entegrasyon stratejileri geliştirmek amacıyla kuruldu. Platfromun ilk toplantısı 2009 yılının Nisan ayında yapıldı.

Ulusal stratejiler:“http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm”:http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm

Avrupa Konseyi’nin 2011 yılı Mayıs- Haziran döneminde Roman entegrasyonu üzerine aldığı karar ve kararı takiben Avrupa Komisyonu’nun Roman stratejisi geliştirmek üzerine bir AB taslağı önerisi, AB ülkelerini sınırları içinde yaşayan Romanlar için entegrasyon çözümleri oluşturmaya teşvik etti. Taslağın ardından, AB ülkelerinin Avrupa Komisyonu’na stratejilerini bildirmeleri bekleniyor.