Video

Küresel ısınma sonrası balıklar soğuk denizlere göç etti, sektörü bekleyen zorluklar neler?