Türkiye’nin yeni yönetim sistemi hakkında vatandaş ne biliyor?

Access to the comments Yorumlar
 Melis Alphan
vatandaş
vatandaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yemin etmesinin ardından 16 Nisan 2017’deki referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçildi. Erdoğan, yemin töreninin ardından yeni sistemin ilk kabinesini onaylayarak bakanların isimlerini açıkladı. Bazı bakanlıklar birleştirildi ve bakanlık sayıları azaltıldı, 26’dan 16’ya indirildi.

Artık başbakanlık diye bir makam yok. Yürütmenin başı cumhurbaşkanı. Bakanları atama veya görevlerine son verme yetkisi de tamamen cumhurbaşkanında.

Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilecek ama eğer aynı konuda TBMM kanun çıkarırsa kanun geçerli sayılacak.

Cumhurbaşkanına bağlı, politika önerilerinde bulunacak ve vizyon geliştirecek kurullar kurulacak: Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.

Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi adlı birimler kurularak doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak.

Yeni sisteme dair ana hatlarıyla bilinenler bunlar.

Peki vatandaş Türkiye’nin yeni yönetim sistemi hakkında ne biliyor?

Görüntü editörü • Mert Can Yilmaz