Türkiye’nin, hem şeriata uyumlu Kahire Bildirisine, hem de AİHS'e imza atması sorun yaratır mı ?

Access to the comments Yorumlar
 Euronews
Türkiye’nin, hem şeriata uyumlu Kahire Bildirisine, hem de AİHS'e imza atması sorun yaratır mı ?

Türkiye’nin insan haklarının şeriat kurallarıyla uyumlu olması gerektiğini savunan Kahire Bildirisine imza atması, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde sorun oldu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından kabul edilen bir raporda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf Türkiye, Azerbaycan ve Arnavutluk’un evrensel insan haklarının şeriat kurallarıyla uyumlu olması gerektiğini savunan Kahire Bildirisine de imza atmasının uygun olmadığı bildirildi.

AKPM, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) insan haklarında, Şeriat Hukukuna uygunluğu: Sözleşmeye taraf ülkeler, Kahire bildirisini imzalamalı mı?” başlıklı raporu, tartışarak kabul etti. Oylamada, 69 "evet", 14 "hayır" 8 "çekimser" oyu çıktı.

Rapor ve buna bağlı kararda, İslam Konferansı Örgütü’nün 1990 yılında Kahire’de düzenlediği toplantılar sonucu, kabul ettiği “İslam’da İnsan Hakları” konulu bildiriye imza atan ülkelerin, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) de nasıl taraf olacağı sorgulandı.

AKPM: Endişe duyuyoruz

Kahire’de kabul edilen bildiride, çoğu maddenin yanına "şeriat ile ters düşmediği sürece" ibaresi konulduğu hatırlatılan raporda, AİHS’e taraf Türkiye, Azerbaycan ve Arnavutluk’un, bu bildiriye imza atmasından "endişe duyulduğu" ifade edildi.

İspanyol Sosyalist parlamenter Antonio Gutierrez tarafından kaleme alınan rapor ve buna bağlı kararda, Kahire bildirgesinin insan hakları alanında yasal bağlayıcılığı olmadığı, sembolik bir değeri olduğu hatırlatıldı. Ancak, Şeriat hukukunun temel alındığı bu belgenin bazı temel hakları tanımadığı gerekçesiyle, İslam ve evrensel insan haklarını uzlaştırma konusunda başarısız kaldığı görüşü dile getirildi.

Raporda, tam üye Türkiye, Azerbaycan ve Arnavutluk dışında, AKPM’nin “demokrasi için ortaklık” statüsü verdiği ve genel kurul çalışmalarına davet ettiği Ürdün, Fas, Filistin ve Kırgızistan’ın yine Kahire bildirisine imza atmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Raporda, insan hakları konu olduğunda dini ve kültürel istisnalara yer olmadığı ifade edildi ve dini çoğulculuğun, hoşgörü, herkes için eşit hakların geliştirilmesi istendi.