Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Access to the comments Yorumlar
 euronews
TBMM
TBMM   -  ©  Doğukan Keskinkılıç/AA

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

Teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanun teklifinin yürürlüğünün durdurulması için ise metnin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak.

Kabul edilen kanun teklifi ile Avukatlık Kanunu'nda şu değişiklikler yapılacak:

Aynı ilde birden fazla baro kurulabilecek

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB'ye verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.

Türkiye Barolar Birliği'nde İstanbul, Ankara ve İzmir'in etkisi azalıyor

Her baro, baro başkanı dahil en az 4 delegeyle ve 5 bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her 5 bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek. 49 üyeli bir baro ile 4 bin 900 üyeli baronun çıkaracağı delege sayısı eşit olacak. Bu eşitlenme İstanbul, Ankara ve İzmir gibi binlerce delegesi bulunan baroların TBB'de etkilerinin azalmasına neden olacak.

Seçimler barolar için ekimde, TBB için aralıkta düzenlenecek

Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

Birden fazla baro kurulan illerde yeni kurulan barolar da seçimlere gidebilecek. Seçimler koruma kurullarına temsilci, hal hakem heyetleri ile il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak. Bu görevlendirmelere ilişkin esaslar, TBB tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

Avukatlar hakkındaki davalara temyiz yolu

Avukatların, avukatlık ile TBB ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarına temyiz yolu açılacak.

Bu kapsamda ilk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları da temyiz edilebilecek.

Ek kaynaklar • AA