Son Dakika
This content is not available in your region

OECD: Türkiye’de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7’si kadın

OECD: Türkiye’de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7’si kadın
©
AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu
Metin boyutu Aa Aa

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir araştırma, Türkiye’de öğretmen ve okul müdürlerinin üye ülkelerdeki öğretmenlere oranla daha genç olduğunu ortaya koydu. Rapor okul müdürü kadınların oranının ise oldukça düşük olduğunu gösterdi.

OECD’ye göre, Türkiye’de öğretmenler okullarda göreve başlamadan önce resmi ve gayri resmi daha az eğitim alıyorlar. Rehber öğretmen oranı da, diğer üye ülkelere oranla daha az.

OECD’nin 36 üye ülke ile üye olmayan 12 ülkenin katılımıyla, 48 ülkede orta dereceli okullardaki öğretmenler ve okul müdürleriyle ilgili yaptığı “TALIS” araştırması, bugün yayınlandı.

Araştırmaya göre, Türkiye’de öğretmenlik, öğretmenlerin yüzde 65’inin ilk meslek seçim tercihi. Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 67 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 98’i topluma ve öğrencilerin gelişimine katkı amacıyla bu mesleği seçiyor.

Türkiye’deki genç öğretmenler

Türkiye’de öğretmenlerin yaş ortalaması 36 iken, OECD üyelerinde öğretmenlerin ortalama yaşı 44. Türkiye’de öğretmenlerin sadece yüzde 6’sı 50 yaşın üzerinde. OECD’de ise bu oran yüzde 36’ya ulaşıyor.

Okul müdürlerinin ortalama yaşı Türkiye’de 43 iken OECD’de 52’ye çıkıyor. Türkiye’de okul müdürlerinin yüzde 7’si 60 yaşın üzerinde. OECD’de ise okul müdürlerinin yüzde 20’si 60 yaş üstü.

Öte yandan, öğretmenlerin yüzde 56’sının kadın olduğu Türkiye’de, okul müdürlerinin sadece yüzde 7’si kadın. OECD’de ortalamasında ise öğretmenlerin yüzde 68’i kadın iken, okul müdürü kadınların oranı da yüzde 47 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye’de okul müdürlerinin yüzde 30’u bu göreve gelmek için özel eğitim ve kurslardan geçerken, bu oran OECD genelinde yüzde 54’e ulaşıyor.

Türkiye’de rehber öğretmen sayısı az

Raporda, rehber öğretmenlikle ilgili verilerin yer aldığı bölümde, OECD genelinde en fazla 5 yıla kadar tecrübeye sahip yeni öğretmenlerin, yüzde 22’sinin tahsis edilmiş bir rehber öğretmenle çalışma imkanına sahip olduğu, bu oranın Türkiye’de ise yüzde 15 civarında kaldığına işaret edildi.

OECD araştırması, Türkiye’deki öğretmenlerin göreve başladıktan sonra aldıkları meslek içi eğitim oranının da yine OECD ortalamasına göre düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'de öğretmenlerin yüzde 24'ü, OECD ülkelerindeki öğretmenlerin ise ortalama yüzde 42'si halen çalıştıkları okullarda göreve başladıktan sonra resmi veya gayrı resmi eğitimlere katılıyorlar.

Öğretmen öğrenci ilişkilerine de yer verilen araştırmada, Türkiye’deki öğretmenlerin yüzde 78’i sınıfta yaramazlık yapan öğrencileri sakinleştirmek için sık sık çaba gösterdiklerini belirtiyorlar. OECD’de genelinde ise öğretmenlerin yüzde 64’ü öğrencileri sakinleştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getiriyorlar.

Euronews artık Internet Explorer üzerinden erişilebilir değil. Bu tarayıcı artık Microsoft tarafından güncellenmiyor ve en son teknik yenilikleri desteklemiyor. Sizi; Esge, Safari, Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi başka tarayıcıları kullanmaya davet ediyoruz.